FPT: Vững vàng qua đại dịch

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Trái ngược với những suy nghĩ của GoValue về việc đại dịch sẽ khiến cho KQKD của CTCP FPT (Mã: FPT) gặp khó!!!

Kết thúc năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29,830 tỷ đồng, và 5,263 tỷ đồng (tăng trưởng +7.6% yoy và 12.8% yoy).

Với các điểm sáng đến từ mảng chuyển đổi số và công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, bên cạnh khối dịch vụ viễn thông duy trì được đà tăng trưởng.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Lưu ý: Tác giả có thể đang sở hữu cổ phiếu được nêu trong bài viết này.

 •  
  480
  Shares
 • 346
 • 134
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *