Tổng hợp cổ phiếu GoValue đang theo dõi

Ngày cập nhật: 10/12/2021

Xem chi tiết định giá từng mã cổ phiếu Tại đây

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Giải thích thuật ngữ:

1. Cơ sở – Thận trọng – Tiêu cực
Đây là các kịch bản định giá của GoValue dựa trên việc thay đổi các yếu tố (cơ bản) của doanh nghiệp.
Bạn nên hình dung giá trị 1 doanh nghiệp sẽ không phải là 1 con số cụ thể, mà là 1 khoảng giá trị hợp lý.
Xem thêm: https://govalue.vn/dinh-gia-co-phieu (bước #4)
2. Biên an toàn
Biên an toàn là 1 khái niệm cơ bản trong đầu tư giá trị.
Theo đó, nhà đầu tư chỉ mua cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó.
Nói cách khác, khi mức giá thị trường thấp hơn nhiều so với mức giá nội tại mà nhà đầu tư xác định thì khoảng chênh lệch giữa hai giá trị này được gọi là biên an toàn. Sự chênh lệch này cho phép giảm thiểu khả năng gặp rủi ro của mỗi quyết định đầu tư.
Như vậy, biên an toàn mua cổ phiếu của bạn càng lớn, thì càng tốt.
Công thức tính:
[ 1 – (Giá hiện tại hay Giá mua) / Định giá (#Cơ sở) ] x 100%
Thông thường, biên an toàn 1 cổ phiếu nên từ 25 – 30% trở nên (tất nhiên, sẽ tùy TH cụ thể, và khẩu vị rủi ro của cá nhân nđt).
3. Tỷ lệ Win – Loss
Gần giống với Biên an toàn…
Tỷ lệ win-loss là tỷ lệ giữa lợi nhuận bạn thu được trong trường hợp bạn có lãi (P1, kịch bản #Cơ sở) và mức lỗ (P2, kịch bản #Tiêu cực) trong trường hợp bạn phán đoán sai (nếu bạn mua ở giá hiện tại (P0)).
Lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro vì thế bạn phải luôn xác định trước 2 tình huống cho mình.
Tỷ lệ được tính như sau:
Tỷ lệ win-loss = (P1 – P0) / (P0 – P2)
GoValue luôn muốn giành nhiều lợi thế khi bắt đầu mua bất kỳ một cổ phiếu nào. Thông thường, tỷ lệ win – loss trong khoảng 1.5 – 2.0 được coi là đủ an toàn.